చెల్లితో బంచిక్ 199 డాక్టర్ అడిగితే కాదనగలమా?

By | January 12, 2020
telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 199 డాక్టర్ అడిగితే కాదనగలమా? ఇక శ్వేత చెప్పిన డాక్టర్ ప్రకాష్ సంఘటన తరువాత ఏమైందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం.డాక్టర్ ప్రకాష్ రాత్రి నుండి పొద్దున వరకు శ్వేతాని పక్కలో పడుకోబెట్టుకుని పైశాచిక కోరికలన్నీ తీర్చేసుకుని బాగా అనుభవించి..., "ఏయ్ శ్వేతా..., నేను మీ డాడీకి నువ్వు అయనకి పుట్టిన అస్సలు కూతురివి అని ఫోన్ చెప్తాను.., దిగులు పడకు...., మల్లి ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటె కబురేడతాను..., పరిగెత్తుకుంటూ ఈ హొటేలుకి రావాలి నువ్వు, సరేనా?", అంటూ శ్వేత దెగ్గర నుండి మాట తీసుకుని శ్వేతని ఇంటికి పంపించేశాడు.ఇక డాక్టర్ ప్రకాష్ తన హాస్పిటలుకి వెళ్ళగానే..., అక్కడ కంపౌండర్..., "గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ గారు.., అనుకున్న పని అయ్యిందా సర్?", అని ఆశగా అడిగాడు."ఏమయ్యా కంపౌండరు..., నా కంటే ఎక్కువ ఉత్సాహంగా ఉన్నావ్ నువ్వు?, నేను ఒక్క సారి అనుకుంటే ఆ పని ఎలాగైనా జరిగి తీరుతుందని తెలుసుగా?", అని నవ్వుతు అన్నాడు డాక్టర్."అబ్బా!!!, మీరు అదృష్టవంతులు సార్..., ఎమన్నా ఉందా అమ్మాయి..., అచ్చం మీ ఫేవరెట్ హీరోయిని శృతి హస్సన్ లాగా???, బాగా వల వేసి పట్టుకున్నారు..., కానీ...., ఆ శ్వేత DNA టెస్టు ఫలితాల రిపోర్టు పొద్దునే పోస్టులో వచ్చింది.

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *