అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు

ఆమెనిపట్టిపట్టి చూశాడు రాఘవులు.
కసిరేకిత్తించేలా ఉందిగానీ, ఇంకా పసిపిల్ల కసుగాయ!
ఉన్నట్లుండి అతనికి ఒక చిత్రమైన ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే విరగబడి నవ్వాడు అతను.
భయంగా చూసింది సృజన.
“రేత్తిరికిరేత్తిరే నిన్ను పెద్దమడిసిని చేసే మంత్రదండం నా దగ్గర ఉంటే ఎంతమజాగా ఉండేదే!”
అతని మాటలు అర్ధం తెలియకపోయినా, వాటిలో ఏదో తప్పు ఉందని అర్ధమైంది సృజనకి. వెగటుగా అనిపించింది.
అతనికి కనబడకుండా తనుముడుచుకుపోతే బాగుండని తీవ్రమైన కోరిక కలిగింది.
కానీ వీల్లేకుండా కాళ్ళూ చేతులూ కట్టేసిఉన్నాయ్ మంచానికి.

                      2

“సృజన ఏదీ? కొత్త డ్రెస్సు వేసుకుంటోందా?” అన్నాడు రమణమూర్తి లోపలికి వస్తూనే.
చిరునవ్వుతో తల అడ్డంగా ఊపింది సృజన క్లాస్ మేట్ ఒకమ్మాయి “సృజన ఇంకారాలేదు అంకుల్!”
“అదేమిటి? మీతోబాటు బయలుదేరలేదూ?”
“మాకంటే ముందే బయలుదేరింది అంకుల్!”
“మరి?” అన్నాడు రమణమూర్తి, అరటిపళ్ళూ, యాపిల్ పళ్ళూ ప్లేటులో పెట్టుకుని బయటికి వస్తున్న భార్యవైపు ప్రశ్నార్ధకంగా చూస్తూ.
“వెంటనే బస్సు దొరికి ఉండదు” అంది జానకి” వస్తూ ఉండి ఉంటుంది లెండి”

గేటు చప్పుడైంది.
అందరూ తలలు తిప్పి చూశారు. సృజన రాలేదు కానీ రమణమూర్తి వాళ్ళ ఆఫీస్ ఫ్యూన్ యూసఫ్ వచ్చాడు. అతని చేతిలో చిన్న పంజరం ఉందని అందులో ఉంది ఒక అందమైన మైనా పిట్ట.
ఆమైనా పిట్టను కొనుక్కురమ్మని పొద్దున ఆఫీసుకి వెళ్ళగానే యూసఫ్ కి చెప్పాడు రమణమూర్తి.
“సృజన బేటీ ఏది సాబ్? ఆమె కోసం ఓల్డ్ సిటీ అంతా తిరిగి తెచ్చినా ఈ మైనాని!” అన్నాడు యూసఫ్.
“సృజన మా ఇంటికి వెళ్ళిందేమో!” అన్నాడు రమణమూర్తి తమ్ముడు.
“చూసిరా!” అంది జానకి సంజయ్ తో.
సంజయ్ రివ్వున పరిగెత్తి వెళ్ళాడు.
“నేనొకసారి స్కూలు దాకా వెళ్ళి చూసొస్తాను. అక్కడ బస్టాండులోనే ఉండిపోయిందేమో!” అంటూ స్కూటర్ ఎక్కాడు రమణమూర్తి.
సృజన బస్టాండ్ లోలేదు. స్కూల్లో లేదు. రమణమూర్తి తమ్ముడి ఇంటికి కూడా రాలేదని తెలిసింది.
మరి ఎక్కడికి వెళ్ళింది?
అందరూ కలిసి ఆ వీధిలో అందరి ఇళ్ళూ వెదకడం మొదలెట్టారు. తర్వాత బంధువుల ఇళ్ళకి పరిగెత్తారు. ఫోన్లు చేశారు.
గంటలు గడిచిపోతున్నాయ్. సృజన రాలేదు.
బర్త్ డే పార్టీకి వచ్చి, జరుగుతున్న గందరగోళమంత బెదురుగా చూస్తున్న సృజన క్లాస్ మేట్స్ లేచి నిలబడ్డారు. ప్రెజెంటేషన్స్ అక్కడే పెట్టేసి “ఇంకా ఇంటికి వెళతాం ఆంటీ! ఇంకా లేటైతే ఇంట్లో తిడతారు. అప్పుడే ఏడయిపోయింది.” అన్నారు నెమ్మదిగా.
అప్పుడు సన్నగా ఏడవడం మొదలెట్టింది జానకి. నిజమే! ఆ టైం దాటి చిన్నపిల్లలు అందులోనూ ఆడపిల్లలు బయట తిరుగుతూ ఉండడం జరగదు. సృజనకూడా ఇంత పొద్దుపోయే దాకా ఇంటికి రాకుండా ఎప్పుడూ ఉండలేదు.
ఇవాళ నిశ్చయంగా ఏదో జరిగింది!
కానీ ఆ జరిగింది ఏమిటి? ఊహించుకోడానికే భయంగా ఉంది.
రమణ మూర్తి టెన్షన్ భరించలేక సిగరెట్ మీద సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు.
బర్త్ డే పార్టీకి వచ్చిన బంధువుల్లో ఒకాయన అన్నాడు “పోలీసు రిపోర్టు కూడా ఇవ్వడం నయం! మనంతట మనం ఎన్నిచోట్లని వెదకగలం? అవునా?”
“సరే!పదండి!”అన్నాడు రమణమూర్తి ఆ క్షణంలో ఆహాడు ఎవరు ఏం చెప్పినా చేసేటట్లు ఉన్నాడు. స్వయంగా నిర్ణయాలు చేసే వివేకం కోల్పోయింది అతని మనసు.
వాళ్ళిద్దరూ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు నడిస్తే వాళ్ళ వెనకే పరిగెత్తాడు సంజయ్.
420 సెక్షన్ కింద ఎవరో ఇచ్చిన చీటింగ్ కంప్లయింట్ గురించి విచారిస్తున్నాడు ఇన్స్ పెక్టర్. చాలా బిజీగా ఉన్నాడు అతను. అనుక్షణం మోసగాళ్ళతో, దొంగలతో, సంఘ వ్యతిరేక శక్తులతో మెలగవలసి రావడంవల్ల అతని మాటా, మనసూ కూడా బండబారిపోయాయి.
తన ఎదుట ప్రవేశ పెట్టబడిన మూర్తివాళ్ళ వైపు ఒక్కక్షణం చూసి తర్వాత చీటింగ్ కేసులో ఇరుక్కున్న టీషర్టు శాల్తీ వైపు తిరిగాడు ఇన్స్ పెక్టర్.
“అయితే అప్పుడేమైంది?”
ఉన్నట్లుండి కంపించడం మొదలెట్టాడు టీషర్టు వేసుకున్న అతను “సార్! నాకేం తెలీదు సార్! నేను ఇటువంటి దందాలు ఎప్పుడూ…”
“నోర్ముయ్ నీయమ్మ దొంగబాడఖోవ్!” అన్నాడు ఇన్స్ పెక్టర్ హఠాత్తుగా రంకెలేస్తూ, “నీ పులుసుదించుతా తెరీ…..(బూతులు) రేయ్ ఖాదర్! ఈ లడ్డుకొడుకుని బొక్కలో తొక్కు.”
“సార్! నేను….”
“నోరెత్తావంటే మక్కెలిరగదంతా మాక్కే….”
షాక్ లో ఉన్న అతన్ని లాక్కునివెళ్ళిపోయాడు కానిస్టేబుల్.
“ఇంక నీ గొడవ ఏమిటి” అన్నాడు రమణమూర్తి వైపు తిరిగాడు ఇన్స్ పెక్టర్ వాళ్ళని కూర్చోమని కూడా అనలేదు. అనేంత వ్యవధికూడా లేదు అతనికి. రాజాస్థానం లోకి ప్రవేశపెట్టబడుతున్నట్లుగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వస్తున్నారు ఫిర్యాదీలూ, ముద్దాయిలూ, వాళ్ళ కంప్లయింట్లూ, కేసులూ…
“మా అమ్మాయి ఇంటికి తిరిగిరాలేదండీ!” అన్నాడు మూర్తి వణుకుతున్న గొంతుతో.
“లేచిపోయిందా?” అన్నాడు ఇన్స్ పెక్టర్ చాలా మామూలుగా.
ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు మూర్తి నోటి వెంబడిమాట రాలేదు అతనికి. అతనితో వచ్చి బంధువు సర్ది చెబుతున్నట్లు అన్నాడు “పసిపిల్ల అండీ! పదమూడేళ్ళే! స్కూలుకెళ్ళి ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు.”
“పదమూడేళ్ళేపిల్ల పసిపిల్ల ఎలా అవుతుందయ్యా! షీ ఈజ్ ఏ టీనేజర్! ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికెళ్ళిందేమో! కనుక్కోండి!”
“ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయి కోసం మా ఇంటికొచ్చారండీ! ఇవాళ మా అమ్మాయి బర్త్ డే!”
విసుగుని అణుచుకుంటూ చూశాడు ఇన్స్ పెక్టర్. “బర్త్ డే కదా! షాపింగు కి వెళ్ళిందేమో! ఇంకోసారి వెదికి ఇంకో గంటతర్వాత రండి చూద్దాం.”

Pages ( 5 of 38 ): « Previous1 ... 34 5 67 ... 38Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

Online porn video at mobile phone


రంకు మొగుడితో దెంగించుకుంటేwww telugu sex stories nethot kama storyTelugu akka tammudusex storyanukokunda dengudu kathalutelugu real sextelugu sex pdftelugu sex hot storiesstories telugu sexమామ్మ బూతు కథలుtelugu buthu stories in telugu languageatta kathalusex telugu newkamakathalu telugu lopachi lanja dengudu kathalutelugu sex buthu kathalutelugu lo kama kathaluపిర్రలు పిసుకుతూ వుండు telugu pooku kathaluindian sex stories telugujanmanichina amma Kosam prayanam telugu boothu kathalutelugu sex com netvillage ammayi kama kathalu videostelugu sex stories to readtelugu hot kathalu onlinedengulata story teluguninne denguta videotelugusexstories desitelugu vadina sex storiesteluge amma koduku sex stories in teluge fonttelugu sarasam kathalutelugu dengulata storiespalletoori sexతెలుగు బావ మరదళ్ళ బూతు కథలుtelugu amma sex kathalutelugu lanja kathalu in teluguhyderabad sex storiesTelugu sex stories pogaru botu Amma ses storiestelugu sex xxxtop telugu sex storiesrare desi amma koduku sex storiesXxxtelugu amma chatstelugukamakadalusex stores comtelugu sex stories videostelugu xxx sex storieslanjala dengudu kathalttelugusexstories infotelugu sex novelsaunty batalu tise videos hdPellam kama kathalu only telugutelugu aunty puku kathaluజన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 7xxx telugu storiestelugu sex stories.website janmanichina thallitelugu kama bookssrikakulam sextelugu masala sex storiesranku lanja kathalutelugu sex spinni sex kathalu telugulotelugu lanja sextelugu Ma Atha Kuthuru sex storiestelugu sex stories bookstelugu updated sex storiesxxxn teluguAuntypookusextelugu dengulataFuck stories and pachi boothulu in telugusexi jockstelugu sex phonekamapisachi sex storiesతెలుగు బూతు స్టోరీస్ 2019Telugusexstoriesatha tho dengulatakathalu sexAmma nu dengina koduku sex stores in telugu latestsex comics telugutelugu sex stories comicsfamily sex kathaluపాలు తాగుతావా sex storytelugu heroins sex storiestelugu sex comsex kadhawww telugu sex cowww telugu sex stories nettelugu lanja puku kataluammayi fuckhot hot telugu kathalutelugu romantic stories in teluguamma kama kathalu